Support för Pedago lön
e-post@pedago.fi Information om Pedago
  start > system > pedago lön > support
 Teknisk support via e-post är avgiftsfri. Du når oss via support@pedago.fi. Telefonnumret är +358 18 12060.

   
         
  Aktuell version är 2.20.3.9

   
 

Kalender för 2020 som SQL-fil

  Ladda ner  
 

Komplett installationspaket av Pedago Lön 2.20.3.9

  Ladda ner  
 

 

     
 

> Det kompletta installationspaketet är ett regelrätt installationsprogram som du bara laddar ned och kör. QuickPatch är en körbar fil som installerar den senaste uppdateringen. Zipfilen är ett arkiv med filer som måste kopieras in manuellt om du inte kan eller vill köra QuickPatch.

 

     
       
  Handledningar

     
 

(Januari 2020) För löneadministratörer: Nyheterna i Pedago lön 2.20.3.x (PDF)
- Läs vad som ändrat sedan version 2.20.1.x

  Ladda ner  
 

För tekniskt ansvariga: Tekniken i Pedago lön 2.20.3.x (PDF)
- Viktig information för ditt företags IT-personal

  Ladda ner  
 

Technical information in english: Pedago lön 2.20.3.x - Technical (PDF)
- Important info for technical support personnell

  Download  
  Handboken Rapportering till inkomstregistret med Pedago Lön (PDF)
- Uppdateras regelbundet och får nya versionsnummer
- Denna del kommer att ingå i kommande revision av handboken.

  Ladda ner
  Handboken till Pedago Lön 2.10 (PDF)
- OSB! Äldre version tills den är reviderad. Ny handbok planeras till mars 2020
  Ladda ner
         
  Tidigare versioner

     
  Om du behöver den tidigare versionen kan du ladda ned Pedago Lön 2.20.2.x

  Ladda ner  
 

> Det kompletta installationspaketet är ett regelrätt installationsprogram som du bara laddar ned och kör. QuickPatch är en körbar fil som installerar den senaste uppdateringen. Zipfilen är ett arkiv med filer som måste kopieras in manuellt om du inte kan eller vill köra QuickPatch.

Version 2.20.1.56 innehåller funktionen för att läsa in rapport 618 för avstämning från inkomstregistret.

     
         
  Tillbehör och programkomponenter

     
  Ladda ned u25cal.dll

  Ladda ner  
  Ladda ned typsnittet ArialNarrow

  Ladda ner  
  Ladda ned .NET 4 från Microsoft

  Länk  
  Ladda ned Crystal Reports Runtime v13.0.24(32-bit MSI)   Länk  
  Ladda ned Crystal Reports Runtime (32-bit MSI) Länk till SAPs nedladdningssida   Länk  
         
  Övrigt

     
  Inkomstregistrets löneslag som SQL-fil (2019-02-04)

  Ladda ner  
  Yrkeskoder som SQL-fil.
Statistikcentralens delmängd av ISCO per 2018-09-25

  Ladda ner  
  Statistikcentralens yrkeskoder (webb)
- Notera att benämningarna "TK10" och "TK2010", används litet här och var, det är dock en delmängd av ISCO

  Visa  
  Verktyg för att koppla dina löneslag till inkomstregistret   Ladda ner  
  Verktyg för att nolla personliga fackuppgifter.
- En SQL-fil som nollar fälten under Personer & Skattekort, Fackuppgifter.
  Ladda ner  
     
  Verktyg för att kontrollera inkomstregisterfil  

 
 

>Här kan du kontrollera en fil i det fall att inkomstregistret påstår att den har felaktig XML-syntax. Filen laddas upp till Pedago och kontrolleras. Därefter visas på vilken rad felet är och vilken anställning det är frågan om. Då vi gjort detta raderas den uppladdade kopian.

     
     
 

 

Till toppen
 
     
  Allmänt
  Registervård
  Arbetsflödet
  Specifikationer
  Referenser
Support och handbok