e-post@pedago.fi Information om Pedago
  start > tjänster
 Vi anlitas för mycket varierande uppgifter. Ibland är vi nätverksspecialister, ibland IT-arkitekter och ibland fungerar vi som bollplank eller tar fram detaljerade kravspecifikationer vid upphandlingar.
I samtliga uppdrag är det helheten vi eftersträvar. Därför kartlägger vi först likt en projekteringsbyrå. Ofta ingår det även i uppdraget att granska leveranser så att uppgjorda krav motsvarar vad som överenskommits.

Vill du veta mera kontaktar du oss per e-post eller ringer +358 18 12060.

     
       
 

 

     
 

 

Till toppen