e-post@pedago.fi Information om Pedago
  start > system
 Vår styrka ligger i att kartlägga och förstå användarnas behov. Hittar vi färdiga lösningar så integrerar vi. Om inte, så skapar vi nytt.

     
     
   
 
   
     
 

Löneräkning på svenska, enligt finländsk lagstifning, är ett område som vi nischat in oss på.
Då vi sedan länge jobbat med lönesystem har vi samlat våra erfarenheter i ett lönesystem på svenska. Läs mer...

   
   
   
 

Dokumentmallar som fungerar både på papper och Internet är ett specialområde för oss.
Vid utformnigen utgår vi ifrån europeiska ISO-standarder och de programfunktioner man kan dra nytta av. I samband med implementeringen ingår alltid skräddarsydd utbildning både i tillämpningprogrammet och i de funktioner som ingår i mallarna.Projektet "Lagtingshandlingarna till Internet" är ett exempel på ett projekt där vi utgående ifrån förutsättningar och behov planerat och byggt ett skräddarsytt dokumentsystem komplett med webbpublicering.
Se exempel på www.lagtinget.ax.

 
   
   
 

För att hålla ordning på ärenden på ett effektivt sätt behövs ett ärendehanteringssystem.
I projektet "Lagtingshandlingarna till Internet" registrestreras alla ärenden, händelser och dokument i ett speciellt ärendehanteringssystem. System hanterar även publicering av dokumenten (sk webbpubliceringsystem).
I samma projekt har vi sedan byggt ett söksystem för att via Internet kunna söka efter ärenden och på så sätt följa ärenden och nå dokument som lagförslag, budgetförslag, motioner, utskottsbetänkanden m m.
Läs mer och se hur det fungerar på www.lagtinget.ax.

 
         

 

 

     
 

 

Till toppen
 
  Läs mer  
  Pedago lön