e-post@pedago.fi Information om Pedago
  start > system > pedago lön > specifikationer
 Pedago lön är ett komplett löneprogram med funktionalitet som hämtats från över 20 års erfarenheter av lönesystem. När vi planerade programmets funktionalitet utgick vi ifrån ett befintligt lönesystem som vi underhålligt och vidareutvecklat för en bred kundbas. Detta gav oss en helhetsbild så att vi kunde producera ett komplett och kompetent system redan från början.
Pedago lön fick sina pilotkunder under hösten 1998 och sedan dess har den nöjda kundbasen vuxit år för år.

   
         
         
 
Nyckeltal
Obegränsat antal underföretag eller avdelningar
Obegränsat antal anställda per underföretag/avdelningar
Obegränsat antal anställningar per anställd
Obegränsat antal automatlöneslag per person
Obegränsat antal löneslag
Språkkoder för anställda som behöver lönebesked t ex på finska
Hantering av medlemsavgifter, förskottsinnehållning och pensionsavgifter.
Hantering av medeltimlöner
Hantering av semester och semesterlöner
Periodvis och kumulativ skatteberäkning
Uppföljning på flera nivåer (konto, kostnadsställe, arbetsplats)
Hantering av tabeller (A och C-löneklasser, Handelsanställda, sjömän..)
 
Registervård
Grunduppgifter
Företagsuppgifter
Personaluppgifter
Löneslag
Avdelningar
Projekt/arbetsplatser

Utskrifter
På skärm eller skrivare. Spara som PDF, Excel, Word etc.
Lönebesked på löntagarens språk (svenska, finska eller engelska)
Lönebesked som e-Brev
Lönebesked som e-post
Närmare 40 st fördefinierade listor/rapporter
Egna rapporter kan skapas med tilläggsprogram (Crystal Reports) eller i Excel
Utskriftsjobb där du själv definierar ett antal listor som skrivs ut med ett enda klick

Statistik
Fast och egendefinierad
Kan ackumulera både mängder och belopp

Bankkontakt
SEPA-betalningar till bank via eller internet
 
Import/export
Synkronisera löntagaruppgifter via ODBC och LDAP.
Importera lönehändelser från externa system
Exportera bokföringsdata som SKV eller SIE-XML
Exportera ArPL/FöPL/SjPL/KomPL via Tyvi eller annat
Export till Postens eBrev
Export till HTML/PDF/RTF för lönebesked som e-post
Pensions-, Skatteårs- och övervakningsanmälningar via Tyvi
Sänd valfria rapporter via epost

Utrustningskrav
Windows 11 eller äldre
Kan köras mot ett flertal databasservers genom ODBC
Crystal Reports ifall du som kund vill göra egna utskriftsanpassningar
          Till toppen
 
     
  Allmänt
  Registervard
  Arbetsflödet
Specifikationer
 
  Support, nedladdningar, handbok