e-post@pedago.fi Information om Pedago
  start > system > pedago lön > support
 Teknisk support via e-post är avgiftsfri. Du når oss via support@pedago.fi. För telefonsupport och användarstöd gäller enligt avtalet att vi "kan" debitera (33,50 €/påbörjad kvart). Telefonnumret är +358 18 12060.

   
         
  Aktuell version 2.20.1.9

   
 

Kalender för 2019 som SQL-fil

  Ladda ner  
 

Komplett installationspaket av Pedago Lön 2.20.1.9

  Ladda ner  
 

> Det kompletta installationspaketet är ett regelrätt installationsprogram som du bara laddar ned och kör. QuickPatch är en körbar fil som installerar den senaste uppdateringen. Zipfilen är ett arkiv med filer som måste kopieras in manuellt om du inte kan eller vill köra QuickPatch.

 

     
 

SQL-script för att uppdatera databasen till Pedago Lön 2.20.1.x

  Ladda ner  
       
  Handledningar

     
 

För löneadministratörer: Nyheterna i Pedago lön 2.20.1 (PDF)
- Läs vad som ändrat sedan version 2.20.0

  Ladda ner  
 

För tekniskt ansvariga: Tekniken i Pedago lön 2.20.1 (PDF)
- Viktig information för ditt företags IT-personal

  Ladda ner  
 

Technical information in english: Pedago lön 2.20.1.x - Technical (PDF)
- Important info for technical support personnell

  Ladda ner  
  Handboken Rapportering till inkomstregistret med Pedago Lön (PDF)
- Uppdateras regelbundet och får nya versionsnummer
- Denna del kommer att ingå i kommande revision av handboken.

  Ladda ner
  Handboken till Pedago Lön 2.10 (PDF)
- OSB! Äldre version tills den är reviderad
  Ladda ner
         
  Tidigare versioner

     
  Om du behöver den tidigare versionen kan du ladda ned Pedago Lön 2.20.0.10

  Ladda ner  
 

Ladda ned interimsuppdatering från 2.20.0.x till 2.20.0.45 (QuickPatch, körbar fil)

  Ladda ner  
 

Klicka på länken till textfilen för att läsa vad om vad som ändrat från 2.20.0.10 till 2.20.0.37

  Läs  
 

Klicka på länken till textfilen för att läsa vad om vad som ändrat från 2.20.0.37 till 2.20.0.45

  Läs  
 

> Det kompletta installationspaketet är ett regelrätt installationsprogram som du bara laddar ned och kör. QuickPatch är en körbar fil som installerar den senaste uppdateringen. Zipfilen är ett arkiv med filer som måste kopieras in manuellt om du inte kan eller vill köra QuickPatch.

     
         
  Tillbehör och programkomponenter

     
  Ladda ned program för att packa (komprimera) Microsoft Jet databaser (JetComp.exe)

  Ladda ner  
  En kort svensk handledning hur du använder JetComp.exe

  Ladda ner  
 

Ladda ned DLL filer för att kunna spara rapporter till fil

  Ladda ner  
 

> Filen är en ZIP-fil med DLL-filer. Spara denna fil i en temporär katalog och expandera den. Kopiera sedan de resulterande DLL-filerna till underkatalogen "crystal" under din Windows-katalog

     
  Ladda ned u25cal.dll

  Ladda ner  
  Ladda ned typsnittet ArialNarrow

  Ladda ner  
  Ladda ned .NET 4 från Microsoft

  Ladda ner  
  Ladda ned Crystal Reports Runtime (32-bit MSI)   Ladda ner  
         
  Övrigt

     
  Inkomstregistrets löneslag som SQL-fil (2018-12-12)

  Ladda ner  
  Yrkeskoder som SQL-fil.
Statistikcentralens delmängd av ISCO per 2018-09-25

  Ladda ner  
  Statistikcentralens yrkeskoder (webb)
- Notera att benämningarna "TK10" och "TK2010", används litet här och var, det är dock en delmängd av ISCO

  Visa  
  Verktyg för att koppla dina löneslag till inkomstregistret   Ladda ner  
     
  Verktyg för att kontrollera inkomstregisterfil  

 
 

>Här kan du kontrollera en fil i det fall att inkomstregistret påstår att den har felaktig XML-syntax. Filen laddas upp till Pedago och kontrolleras. Därefter visas på vilken rad felet är och vilken anställning det är frågan om. Då vi gjort detta raderas den uppladdade kopian.

     
     
 

 

Till toppen
 
     
  Allmänt
  Registervård
  Arbetsflödet
  Specifikationer
  Referenser
Support och handbok