e-post@pedago.fi Information om Pedago
  start > system > pedago lön > registervård
 Registervård är ett samlingsnamn för basregister, statisktik och historik.
Uppgifter för en person baserar sig bl a på personens grunduppgifter, anställning och skattekortsuppgifter.
Händelser ackumuleras sedan period, kvartals- och årsvis för rapporter till myndigheter och den interna uppföljningen.

 
     
   
 
         
 

PERSONALREGISTRET är samlingspunkten för en persons gunduppgifter och skatter.

ANSTÄLLNINGSREGISTRET håller reda på anställningsuppgifter. Här registrerar du när en anställning börjar och slutar, grundlön, pension, semester och fackavgifter.

FLIKEN LÖNESLAG är platsen där du plockar in de standardlönerader som skall beräknas när lönekörningar utförs (uppgifterna kan sedan ändras vid behov i den manuella löneregistreringen).

LÖNESLAGSREGISTRET har den mest centrala rollen i programmet. Ett stort antal fördefinierade löneslag medföljer. Du kan skapa helt nya eller ändra. Enklast skapar du nya genom att kopiera ett liknande och ändrar så att löneslaget passar ditt behov.

STATISTIKREGISTRET är platsen där period-, kvartals- och årsstatistiken läggs upp. De generella variablerna är är upplagda redan vid leverans men i takt med förändringskrav kan du enkelt ändra.

EGNA STATISTIKVARIABLER ger dig möjlighet att bygga helt egna underlag för specialrapporter.

 

Personalregistrering

Anställningsregistrering

Löneslagsregistrering

      Nästa: Arbetsflödet >
 
     
  Allmänt
Registervården
  Arbetsflödet
  Specifikationer
 
  Support, nedladdningar, handbok