e-post@pedago.fi Information om Pedago
  start > system > pedago lön > arbetflödet
 Att räkna löner sker helt automatiskt. I några få korta steg har du räknat löner utgående ifrån de underlag du matat in för varje anställd.
Skapa tilläggsrader, uppdatera traktamenten, eller liknande, utför du manuellt. Sedan ber du programmet beräkna skatter och avgifter.
Allt specificeras i lönespecifikationerna som du kan skriva ut själv, sända via postens e-brev eller per e-post.

   
     
Se hur det går till >  
 
         
 

SKAPA NY PERIOD är det första du gör innan du startar AUTOMATISKA LÖNER..

MANUELL LÖNEREGISTRERING använder du för att lägga till övertidstimmar, traktamenten och liknande. Här kan du även kontrollera, och även ändra, de automatiska lönerader som skapats av programmet.

BERÄKNA SKATTER skapar slutligen en lönerad per anställd.

UPPDATERA STATISTIK startar du när alla löner är räknade för perioden.

SKAPA BETALNINGSFIL gör du när du vill sända betalningsorder till banken. Den utbetalningsdag du angav då du skapade perioden styr vilken dag banken utför betalningen.

UTSKRIFTER finns det gott om. Förutom lönespecifikationen finns det närmare 40 stycken fördefinierade rapporter och listor. Skulle du ha behov av anpassade listor kan du be Pedago skräddarsy eller så gör du det själv med ett generellt rapportverktyg (tillägg).

POSTENS E-BREV är ett smidigt sätt att distribuera lönespecifiationerna på. Avtal med posten gör det möjligt att sända en fil. Posten sköter sedan utskrift, kuvertering och frankering.

E-POST är ett annat sätt att distribuera lönespecifikationer på.

 

Manuell löneregistrering

Lönespecifikation

         
     

Nästa: Specifikationer >

 
     
  Allmänt
  Registervård
Arbetsflödet
  Specifikationer
 
  Support, nedladdningar, handbok